บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

GEAR HD 140

Brand : MOTUL
ผลิตภัณฑ์ : GEAR HD 140
คำค้นหา : น้ำมันเครื่องยนตร์
Social :
  • รายละเอียด
  • คุณสมบัติพิเศษ
  • Clip VDO
  • ดาวน์โหลด

GEAR HD 140 Differential and Manual Transmission Lubricant 

 

GEAR HD 140 is a mono-grade oil for all gearboxes, gearbox/differential and hypoid differentials without limited slip system operating under moderate loads and revolution speed or transfer gearboxes, mechanical transmissions without hypoid gear, reduction gears operating under moderate to severe load and revolution speed.   

ADVANTAGES :


STANDARDS: API GL-5

 

  • Extreme pressure lubricant for efficient anti-wear protection
  • Very high lubricating properties to reduce friction
  • Suitable for any type of seal
  • Anti-corrosion, Anti-foam.

กลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

Scroll to Top