บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

มาตรฐานน้ำมันเครื่อง API Sx (เบนซิน)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:28 AM    
ชื่อผู้เขียน Lubeguru

มาตรฐานน้ำมันเครื่อง API Sx

                สถาบันปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute: API) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือน้ำมันเครื่อง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดในโลก โดยแบ่งออกเป็น

  1. มาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline) ใช้ตัวอักษร S มาจาก Spark ignition engine หรือ Service เริ่มตั้งแต่ SA พัฒนาเป็น SB ต่อมาเป็น SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM และ SN โดยในปัจจุบันพบมาตรฐานที่ยังใช้งานอยู่ในประเทศไทย ดังนี้

1.1) SF สำหรับเครื่องยนต์เบนซินในปี ค.ศ. 1988 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และป้องกันการสึกหรอได้สูงกว่ามาตรฐานก่อนหน้า นอกจากนั้นยังพัฒนาคุณสมบัติในการรักษาความสะอาด การป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการสึกหรอ และป้องกันการกัดกร่อน

1.2) SG สำหรับเครื่องยนต์เบนซินในปี ค.ศ. 1933 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานก่อนหน้าในการป้องกันการเกิดตะกอน (Sludge) ป้องกันการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งาน

1.3) SL สำหรับเครื่องยนต์เบนซินในปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานก่อนหน้าในการทำความสะอาดลูกสูบ และการป้องกันการกัดกร่อน

1.4) SM สำหรับเครื่องยนต์เบนซินในปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานก่อนหน้าในการป้องกันการสึกหรอ ความต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการทำความสะอาดลูกสูบ

1.5) SN มาตรฐานสำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินล่าสุด ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานก่อนหน้าในการประหยัดเชื้อเพลิง

ในบทความต่อไปจะกล่าวถึงมาตรฐาน API สำหรับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล

Scroll to Top