บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

สัมมนา

   
UPDATE 25/04/2017 TIME 02:02 PM    
ชื่อผู้เขียน PR

บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เวลามาร่วมงานสัมมนา “เทคโนโลยีหล่อลื่นในอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย” รวมทั้ง ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์  ทางบริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งในครั้งหน้าทางศรีเทพไทยยังคงมีกิจกรรมดีๆ ต่อเนื่อง ที่ทางน้ำมันหล่อลื่น MOTULTECH เป็นผู้สนับสนุนหลักให้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างไปกับลูกค้า จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Scroll to Top