บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

Pump Hydraulic

   
UPDATE 28/06/2017 TIME 09:54 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

ปั๊มไฮดรอลิค

               จากหัวข้อ ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค เราได้ทราบว่า ปั๊ม เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานในการไหล สร้างแรงดันให้กับน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อให้เกิดการไหลเข้าไปในระบบ เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของน้ำมันไฮดรอลิคมากที่สุด ปั๊มที่พบโดยส่วนใหญ่ มี 3 ประเภท ได้แก่

  1. ปั๊มแบบเกียร์ (Gear pump) เป็นปั๊มที่สร้างแรงดันได้ตั้งแต่ 500 – 3,000 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) มีประสิทธิภาพดีพอสมควร มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำ และมีขนาดใหญ่เทียบกับแบบอื่น เป็นปั๊มที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิคน้อยที่สุด
  2. ปั๊มแบบใบพัด (Vane pump) เป็นปั๊มที่สร้างแรงดันได้ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 psi มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี มีต้นทุนการผลิต และความละเอียดที่สูงกว่าแบบเกียร์ เป็นปั๊มที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิคค่อนข้างมาก
  3. ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) เป็นปั๊มที่สร้างแรงดันได้ตั้งแต่ 3,000 – 10,000 psi มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม มีต้นทุนการผลิต และความละเอียดสูงที่สุดเทียบกับแบบอื่น เป็นปั๊มที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิคค่อนข้างมาก

        จะเห็นได้ว่าปั๊มที่มีประสิทธิภาพการทำงาน และความละเอียดสูง จะต้องคำนึงถึงสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิค จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาให้มีสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวน้อยที่สุด รวมไปถึงการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานความสะอาด

Scroll to Top