บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค (1)

   
UPDATE 17/07/2017 TIME 08:58 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

               น้ำมันไฮดรอลิคเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบไฮดรอลิค ทำหน้าที่หลักคือเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง และยังทำหน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรในระบบอีกด้วย ได้แก่ การปกป้องชิ้นส่วนเครื่องจักรจากการสัมผัสกันโดยตรงที่จะนำมาซึ่งการสึกหรอ การกัดกร่อน และอื่นๆ น้ำมันไฮดรอลิคที่ดีจึงควรมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

               1. มีความหนืดที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องจักรจะกำหนดเบอร์ความหนืดที่เหมาะสมของน้ำมันที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค โดยพิจารณาจากกำลังของเครื่องจักร ความหนาของฟิล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับการใช้งาน ในการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคจึงต้องเลือกตามเบอร์ความหนืดที่กำหนด นอกจากนั้น ความหนืดน้ำมันที่เหมาะสมควรที่จะต้องเป็นไปในทุกสภาวะการใช้งาน เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำมันจะมีความหนืดที่ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และมีความหนืดสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง ในการใช้งานที่อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการที่น้ำมันจะมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำลง จึงต้องพิจารณาเลือกใช้น้ำมันที่มีค่าดัชนีความหนืด (Viscosity Index: V.I.) สูง ซึ่งจะมีความสามารถในการคงความหนืดให้ใกล้เคียงกับค่าความหนืดที่อุณหภูมิปกติมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันจะยังมีความหนืด และความหนาของฟิล์มน้ำมันที่เหมาะสม ในการใช้งานที่สภาวะอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง

               2. ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เนื่องจากน้ำมันไฮดรอลิคก็เหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นๆ ที่มีสารต่างๆ เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเมื่อถูกใช้งานภายใต้สภาวะที่มีความร้อน สัมผัสกับอากาศ ก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ โดยทั่วไปน้ำมันไฮดรอลิคในตลาดก็จะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพ ประเภทสารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นอยู่แล้ว แต่ในกระบวนการผลิตน้ำมันไฮดรอลิคที่ใช้วัตถุดิบเป็นน้ำมันพื้นฐาน (Base oil) ที่อาจมีส่วนประกอบเป็นสารซัลเฟอร์ (กำมะกัน) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในน้ำมันได้เร็ว ส่งผลต่ออายุการใช้งานของน้ำมันและเครื่องจักร ในการพิจารณาเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิค จึงควรเลือกน้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม 2 ซึ่งมีการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ให้ไม่เกิน 0.03% ซึ่งน้อยกว่าในน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม 1 ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไฮดรอลิคส่วนใหญ่ในตลาด เพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำมันและเครื่องจักร

Scroll to Top