บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค (2)

   
UPDATE 1/08/2017 TIME 11:06 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

               นอกจากการมีความหนืดที่เหมาะสม และการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นแล้ว น้ำมันไฮดรอลิคที่ดี ควรมีคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่

               3. คุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอ เนื่องจากระหว่างที่น้ำมันไฮดรอลิกไหลผ่านส่วนต่างๆ ในระบบเพื่อส่งกำลังนั้น มีการไหลผ่านชิ้นส่วนที่ทำงานอยู่ในสภาวะที่มีแรงเฉือนหรือแรงกด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสึกหรอ น้ำมันไฮดรอลิคจึงทำหน้าที่สร้างฟิล์มน้ำมันเคลือบบนผิวชิ้นส่วนเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อปกป้องจากการสึกหรอด้วย ซึ่งน้ำมันไฮดรอลิคในท้องตลาดก็จะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพประเภทสารป้องกันการสึกหรอ (Anti Wear: AW) เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพก็จะมีการระบุการผ่านการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่

               - Parker (formerly Denison) HF-0

               - Eaton M-2950-S and I-286-S3

               - MAG P68, P69, P70

               - DIN 51524-2 (HM)

               - ISO 11158 (HM) ASTM D6158 (HM)

นอกจากนั้น น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ก็จะต้องผ่านการทดสอบ FZG Failed stage (A/8.3/90) ตามมาตรฐาน ISO 14635 ซึ่งเป็นการทดสอบการรับแรงกดของน้ำมันในสภาวะที่มีการหล่อลื่นเกียร์ซึ่งถูกถ่วงด้วยตุ้มน้ำหนักตั้งแต่ 1 – 12 stage น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ก็จะต้องมีสมบัติในการป้องกันการสึกหรอ โดยผ่านการทดสอบ FZG ที่ stage 12 แต่น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงพิเศษ ก็จะมีคุณสมบัติในการปกป้องที่มากกว่า โดยฟันเกียร์ใน stage 12 ซึ่งเป็น stage สูงสุดในการทดสอบด้วยวิธีนี้ ก็จะยังคงมีสภาพที่สามารถรับการทดสอบได้อีก ซึ่งจะระบุในเอกสารว่าผ่านการทดสอบที่ stage 12+

Scroll to Top