บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

   
UPDATE 1/08/2017 TIME 11:19 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

คุณสมบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งของน้ำมันไฮดรอลิคซึ่งมักถูกพูดถึงกันไม่มาก ได้แก่

               3. คุณสมบัติการเกิดและคายฟอง น้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวกลางในการส่งกำลัง ถูกสร้างแรงดันจากปั๊ม ไหลจากอ่างน้ำมันเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของระบบไฮดรอลิค ก่อนที่จะไหลกลับสู่อ่างน้ำมัน มีโอกาสที่จะสัมผัสอากาศ จึงสามารถเกิดฟองอากาศแทรกอยู่ในเนื้อน้ำมันได้ ฟองอากาศเหล่านี้ตามธรรมชาติจะมีการรวมตัวกัน เกิดแรงเพียงพอที่จะลอยขึ้นไปยังด้านบนของผิวน้ำมัน ถ้าการคายฟองเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่จะถูกปั๊มสร้างแรงดันกลับเข้าไปในระบบไฮดรอลิค ก็จะมีแรงดันคงที่เนื่องจากภายในท่อเต็มไปด้วยน้ำมันทั้งหมด แต่หากการคายฟองเกิดขึ้นไม่ทันต่อการถูกปั๊มกลับเข้าไปในระบบไฮดรอลิคอีกครั้ง แรงดันอาจไม่คงที่เนื่องจากมีฟองอากาศแทรกอยู่ในเนื้อน้ำมัน นอกจากนั้นฟองอากาศในสภาวะแรงดันสูง อาจก่อให้เกิดการสึกหรอหรือรอยตามด บนผิวชิ้นส่วนเครื่องจักรในระบบได

               น้ำมันไฮดรอลิคที่ดีจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติการเกิดและคายฟองที่เหมาะสม การทดสอบคุณสมบัตินี้ได้แก่ ASTM D892 เป็นการทดสอบที่ 3 sequence ได้แก่ sequence ที่น้ำมันถูกปั๊มจากอ่างน้ำมันเข้าไปในระบบ, sequence ที่น้ำมันไหลในระบบ และ sequence ที่น้ำมันไหลกลับจากระบบสู่อ่างน้ำมัน โดยอัดอากาศเข้าสู่น้ำมันเป็นเวลา 5 นาที แล้ววัดปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที แล้ววัดปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ผลการทดสอบในแต่ละ sequence จะรายงานออกมาเป็นปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากอัดอากาศ 5 นาที และปริมาณฟองหลังจากปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที เช่น 10/0 (ml/ml) หรือ 20/0 ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งแสดงว่ามีการเกิดฟองน้อย เหมาะที่จะนำมาใช้ในระบบไฮดรอลิค

               4. คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ คุณสมบัติในการแยกตัวออกจากน้ำ คุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม คุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม และคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนโลหะอ่อน เช่น ทองแดง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงาน และการปกป้องเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top