บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิค

   
UPDATE 16/09/2017 TIME 02:13 PM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

ความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิค

               จากหัวข้อ ปั๊มไฮดรอลิค กล่าวถึงสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิค ที่มีผลต่อปั๊มที่มีความละเอียดสูง ซึ่งนอกจากปั๊มแล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง วาล์วควบคุม (Control Valves) ยิ่งต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนมากยิ่งขึ้น ตามชนิดของวาล์ว ดังนี้

               1. Directional Valve ควบคุมเฉพาะทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค

               2. Proportional Valve ควบคุมและเปลี่ยนแปลงแรงดัน อัตราการไหล และทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค ควบคุมคามเร็ว ความเร่ง และตำแหน่งของการทำงาน เหมาพสำหรับระบบที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำปานกลาง

               3. Servo Valve ทำงานเหมือน proportional valve แต่มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า มีค่า Clearance ต่ำ มีการออกแบบที่ซับซ้อนและราคาแพง

               การควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำมัน ก่อนจะไหลเข้าสูวาล์ว ทำได้โดยการติดตั้งระบบกรองน้ำมัน (Filters) ที่ทำหน้าที่กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็ง ติดตั้งอยู่หลายตำแหน่งใน Pressure Line, Return Line และ Off Line หรือ By Pass โดยทั่วไปทำจาก Fiber Glass หรือกระดาษ โดยระดับความสะอาดน้ำมัน (Cleanliness) ขึ้นอยู่กับชนิดของวาล์ว ปั๊ม และระบบไฮดรอลิค รวมถึงขนาดแรงดันที่ใช้ในระบบ โดยสำหรับระบบที่มีแรงดันไม่เกิน 210 Bars

               1. Directional Valve ต้องการขนาด Filter Size ประมาณ 25 microns

               2. Proportional Valve ต้องการขนาด Filter Size ประมาณ 10 microns

3. Servo Valve ต้องการขนาด Filter Size ประมาณ 3 microns

 

ความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิค
จากหัวข้อ ปั๊มไฮดรอลิค กล่าวถึงสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิค ที่มีผลต่อปั๊มที่มีความละเอียดสูง ซึ่งนอกจากปั๊มแล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญอย่าง วาล์วควบคุม (Control Valves) ยิ่งต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนมากยิ่งขึ้น ตามชนิดของวาล์ว ดังนี้
1. Directional Valve ควบคุมเฉพาะทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค
2. Proportional Valve ควบคุมและเปลี่ยนแปลงแรงดัน อัตราการไหล และทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค ควบคุมคามเร็ว ความเร่ง และตำแหน่งของการทำงาน เหมาพสำหรับระบบที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำปานกลาง
3. Servo Valve ทำงานเหมือน proportional valve แต่มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า มีค่า Clearance ต่ำ มีการออกแบบที่ซับซ้อนและราคาแพง
การควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำมัน ก่อนจะไหลเข้าสูวาล์ว ทำได้โดยการติดตั้งระบบกรองน้ำมัน (Filters) ที่ทำหน้าที่กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็ง ติดตั้งอยู่หลายตำแหน่งใน Pressure Line, Return Line และ Off Line หรือ By Pass โดยทั่วไปทำจาก Fiber Glass หรือกระดาษ โดยระดับความสะอาดน้ำมัน (Cleanliness) ขึ้นอยู่กับชนิดของวาล์ว ปั๊ม และระบบไฮดรอลิค รวมถึงขนาดแรงดันที่ใช้ในระบบ โดยสำหรับระบบที่มีแรงดันไม่เกิน 210 Bars
1. Directional Valve ต้องการขนาด Filter Size ประมาณ 25 microns
2. Proportional Valve ต้องการขนาด Filter Size ประมาณ 10 microns
3. Servo Valve ต้องการขนาด Filter Size ประมาณ 3 microns

 

Scroll to Top