บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

รถไม่ค่อยได้ใช้งาน ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม?    

   
UPDATE 8/03/2018 TIME 11:22 AM    
ชื่อผู้เขียน PR STM

รถไม่ค่อยได้ใช้งาน ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม?    

การที่รถยนต์ใช้งานน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจอดทิ้งไว้เป็นเดือน หรือขับใช้งานในเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้ระยะที่ขับขี่น้อย ถือว่าน้ำมันหล่อลื่นทำงานหนัก เพราะการจอดรถทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดการปนเปื้อนของน้ำในอากาศ ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น น้ำมันเครื่องก็ยังคงทำงานตลอดเวลาทั้งขณะรถติด และรถวิ่ง ดังนั้น จึงเป็นการควรที่จะพิจารณาระยะทางที่ขับขี่ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายด้วย โดยเราควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่

คู่มือรถแต่ละประเภทจะมีการระบุระยะทางที่ควรเปลี่ยนไส้กรอง  แต่โดยทั่วไป เนื่องจากไส้กรองน้ำมันเครื่องมีราคาไม่แพง ผู้ใช้มักจะเปลี่ยนพร้อมๆกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพื่อจะได้ทำไปพร้อมๆกันทุกครั้ง ง่ายต่อการจำ และยังทำให้น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนใหม่ ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง

สำหรับการตรวจสอบน้ำมันเครื่องควรจะเช็คอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความแน่นอนในการขับรถ  การเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้ทำหลังจากดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 นาที เพื่อให้น้ำมันไหลลงด้านล่างของเครื่องก่อน และรถจะต้องจอดอยู่บนพื้นราบด้วย  โดยวิธีการตรวจเช็คด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งจะอยู่ข้าง ๆ เครื่องยนต์ ส่วนตอนปลายจะมีลักษณะแบนประมาณ 2 นิ้ว ออกมาแล้วใช้ผ้าหรือกระดาษทิช   ชู่ซับเช็คก้านวัดให้ไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเดิมที่ติดขึ้นมา 

2. เสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับเข้าที่จนสุด 

3. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาอีกครั้งหนึ่ง ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องบนปลายก้านวัด ที่ก้านน้ำมันเครื่อง จะมีขีดบอกระดับ ให้ดูว่าน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่สูงสุดอยู่ที่ระดับไหน เช่น 

   MAX หมายความว่า ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่อง 

   MID หมายความว่า ให้เติมน้ำมันเครื่องเล็กน้อยให้ได้ระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID

   MIN หมายความว่า ต้องเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID 

4. การเติมน้ำมันเครื่องให้เปิดฝาเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วเทน้ำมันเครื่องลงไป การเติมแต่ละครั้งให้ดูการวัดจากก้านวัด และที่สำคัญการเติมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1.5-2 ลิตรเป็นอย่างมาก จนได้ระดับที่ต้องการ

5. เมื่อทำการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องเสร็จแล้ว ต้องเสียบไม้วัดระดับน้ำมันเครื่องลงที่เดิมให้สุด จนได้ยินเสียง ล็อค เป็นอันว่าใช้ได้

 

Scroll to Top