บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

รายงานการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว

   
UPDATE 11/07/2018 TIME 11:44 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

รายงานการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว

เมื่อได้ตัวอย่างน้ำมันที่ผ่านการเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสม และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการส่งตัวอย่างครบถ้วน ก็ควรจะต้องส่งให้กับห้องทดสอบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากน้ำมันในขวดตัวอย่างอาจได้รับความชื้น หรือมีผลจากสภาพแวดล้อมในระยะเวลาที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าจะมีการบรรจุในขวดที่มิดชิด และมีการซีลอย่างหนาแน่นก็ตาม

ในการกรอกข้อมูลในการส่งตัวอย่าง จะมีการระบุรายการการทดสอบ เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิด จะมีความจำเป็นในการทดสอบที่ต่างกัน และแม้แต่การทดสอบเดียวกัน น้ำมันแต่ละชนิดก็ยังมีเกณฑ์ในการพิจารณาที่แตกต่างกันไปอีก ในกรณีของน้ำมันไฮดรอลิค จะมีรายการทดสอบ ดังนี้

  1. การทดสอบการสึกหรอ คือการตรวจวัดปริมาณสารที่แขวนลอยอยู่ในเนื้อน้ำมันซึ่งไม่ได้อยู่ในน้ำมันก่อนที่จะมีการเติมลงในเครื่องจักร จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมาจากการสึกหรอภายในส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรที่น้ำมันไฮดรอลิคไหลผ่าน และได้นำพามายังจุดที่มีการเก็บ ซึ่งมักเป็นจุดที่สะดวกอย่างอ่างน้ำมัน เพราะมีช่องสำหรับเติม ซึ่งสะดวกในการสอดสายยางเพื่อดูดตัวอย่างน้ำมันด้วยอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง โดยโลหะที่มีการตรวจสอบ ได้แก่ เหล็ก โครเมี่ยม ตะกั่ว ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล
  2. การทดสอบคุณภาพน้ำมัน คือการตรวจวัดค่าต่างๆ ของน้ำมันโดยตรง ได้แก่ ค่าความหนืด ที่อุณหภูมิ 40◦C ค่าการเกิดปฏิกิริยากับอากาศ ได้แก่ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และปฏิกิริยาไนเตรชั่น
  3. การทดสอบการปนเปื้อน คือการตรวจวัดสารที่อยู่ในน้ำมัน ซึ่งมาจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ ซึ่งอาจมาจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ การรั่วซึมจากระบบที่มีน้ำในเครื่องจักร และซิลิคอน ซึ่งมาจากฝุ่น สิ่งสกปรกภายนอกที่เข้าไปในระบบ หรือจากภายในเครื่องจักร ที่ปนเปื้อนในน้ำมัน นอกจากนั้นยังมีการตรวจวัดปริมาณอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันอีกด้วย
  4. การทดสอบปริมาณสารเพิ่มคุณภาพ คือการตรวจวัดปริมาณสารที่อยู่ในเนื้อน้ำมัน ซึ่งมักจะเป็นองค์ประกอบของสารเพิ่มคุณภาพที่เติมลงในกระบวนการผลิตน้ำมัน เนื่องจากสารเพิ่มคุณภาพเหล่านี้เป็นสารที่เมื่อถูกใช้แล้วจะหายไป การทดสอบนี้จึงเป็นการวัดว่ายังมีปริมาณสารเพิ่มคุณภาพคงเหลืออยู่หรือไม่

โดยรายละเอียดของการทดสอบแต่ละรายการ จะมีการอธิบายในหัวข้อต่อๆ ไป

 

Scroll to Top