บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   
UPDATE 11/07/2018 TIME 12:11 PM    
ชื่อผู้เขียน PR Lube

บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณบูรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น ที่ได้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการขายและการตลาด ทำให้สามารถเติบโตไปได้อย่างดี ในตลาด Segment อุตสาหกรรมที่ผู้ใช้ต้องการความคุ้มค่าจากราคาที่แข่งขันได้ 

Scroll to Top