บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

วิธีการสั่งซื้อ

ท่านลูกค้าสามารถสั่งได้

1. Call Center : 02 3992411, mobile phone 063 2402411
2. E mail address : lubricant.stm@srithepthai.com, info@srithepthailubricants.com
3. Fax : 02 3992436

วิธีการชำระเงิน
1. ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์ ดราฟ สั่งจ่าย บริษัท ศรีเทพไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด SRITHEPTHAI MARKETING CO., LTD.
2. โอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร

 

ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ประเภท
บริษัท ศรีเทพไทยมาร์เกตติ้ง จำกัด
ธนาคารทหารไทย
บางนา
058-2-16280-6
ออมทรัพย์
บริษัท ศรีเทพไทยมาร์เกตติ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย
ย่อยศรีนครินทร์ กม.
9 739-2-11788-6
ออมทรัพย์
บริษัท ศรีเทพไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
บางนาตราด กม. 3.
5 117-2-11544-4
ออมทรัพย์
 

ส่งเอกสารใบนำฝากที่ Fax. 02-399-1768-9 หรือ E-Mail : info@srithepthai.com

Scroll to Top